Thursday, April 2, 2009

DOA BERKENAAN HUTANG
Sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya:” Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari.”

Riwayat al-Baihaqi

No comments:

Post a Comment